Prawo w Polsce pełne jest zasad i obowiązków, których złamanie może skończyć się skazaniem na karę więzienia. Jednakże kara karze nie równa i w niektórych przypadkach można ubiegać się o warunkowe przedterminowe zwolnienie z więzienia.

Warunki zwolnienia

Taki rodzaj zwolnienia uważany jest za pewien rodzaj próby dla skazanego. Stać się tak może gdy sąd uzna, że będzie się on zachowywał tak jak prawo nakazuje po wyjściu na wolność.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie jest możliwe dopiero po upływie:

  • Co najmniej połowy kary u zwykłych przestępców,
  • W przypadku recydywisty okres ten powiększa się do 2/3 kary,
  • multi-recydywiści, skazani za uzyskiwanie dochodu z czynu zabronionego, przestępcy popełniający zbrodnię zorganizowaną grupą osób, ludzie skazani za złamanie prawa z podejrzeniem ataku terrorystycznego – 3/4 kary,
  • Czasami trzeba zastosować surowsze zasady,
    • 15 lat więzienia
    • 25 lat więzienia – jeśli osoba została skazana na dożywocie.

Niezależnie od powyższych zasad skazany może być zwolniony wcześniej jeśli spędził w więzieniu co najmniej 6 miesięcy, miał co najmniej roczną przerwę w odbywaniu kary lub łączny czas wszystkich jego kar jest krótszy niż 3 lata.

Wymagania od osoby zwalnianej

W przedterminowym zwolnieniu warunkowym bierze się pod uwagę jak zachowywał się sprawca przed i po przestępstwie, dlaczego złamał prawo, jakie są jego warunki prywatne w życiu poza więzieniem. Warunkami po przedterminowym zwolnieniu jest nie łamanie prawa w czasie okresu próbnego, przez wyznaczony czas. Może on wynosić 2-5 lat w przypadku zwykłych mało znaczących przestępstw, co najmniej 3 lata jeśli skazanym był multi-recydywisty, a 10 lat jeśli ludzie byli skazani na 25 lat pozbawienia wartości lub dożywocie. Zawsze warunkowe zwolnienie przedterminowe może zostać odwołane po niedostosowaniu się do wymagań sądu lub złamaniu jego nakazów.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

11 − cztery =