Życie w przestrzeni publicznej to nie tylko przywileje, ale także zakazy i nakazy, które w dużej mierze wyartykułowane zostały w Kodeksie Wykroczeń, a także w Ustawach prawnych.

Powszechnie znana jest ustawa o trzeźwości, która zakazuje spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych, jednak to nie jedyne obwarowanie prawne mające na celu utrzymanie porządku.

Niestosowne, gorszące zachowania

W świetle wymienione we wstępie kodeksu zakazane jest także gorszące zachowanie. Mówi o tym art. 140. „Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego wybryku, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.”
W tym artykule zawiera się m.in. zanieczyszczanie miejsc publicznych (załatwianie potrzeb fizjologicznych, śmiecenie), akty seksualne czy nieprzyzwoite ogłoszenia.

Porządek publiczny

Rozdział 8, art. 55 w swojej treści zakazuje kąpieli w miejscach zabronionych. W powszechnym rozumieniu tymi zabronionymi miejscami nie są tylko stawy, ale także fontanny. Złamanie tego przepisu grozi karą nagany lub grzywny do 250 złotych.

W tym samym rozdziale kodeksu wykroczeń znajdują się także nakazy dotyczące zachowania porządku publicznego i ciszy nocnej (art.51), a także zakaz żebrania (art.58). To tylko niektóre, ale najbardziej powszechne z nakazów i zakazów opisanych w wymienionym rozdziale.

Palenie tytoniu i e-papierosów

Ustawa antynikotynowa z 2010 roku wprowadziła całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych w miejscach publicznych. Jako miejsca publiczne rozumie się nie tylko wolne przestrzenie np. przystanki autobusowe, ale także biura czy restauracje. W lipcu 2016 roku pierwotna wersja ustawy została znowelizowana i do zakazu dołączono palenie e-papierosów.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

19 − jeden =